Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

Gminny Zarząd Oświaty Radziechowy-Wieprz zaprasza do złożenia oferty cenowej na dowóz uczniów do Gimnazjum Publicznego nr 3 w Juszczynie w okresie od 01 września 2012 r do 30 czerwca 2013 r..

Zleceniodawca:Gminny Zarząd Oświaty Radziechowy-WieprzUl. Św. Marcina 1301, 34-381 Radziechowy
NIP: 553-23-87-611 Regon: 240665699Opis przedmiotu zapytania:Przedmiotem zamówienia jest dowóz 48 uczniów Gimnazjum Publicznego  nr 3
w Juszczynie, których miejsce zamieszkania znajduje się w Bystrej ( Wieprz - Zarębek) – 27 uczniów,  w Brzuśniku 18 uczniów i 3 w Wieprzu w okresie od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r.

Proponowane kursy dowozu:

• Rano 2 kursy: I kurs – wyjazd o godz. 7.30 ; II kurs – wyjazd o godz. 8.30   z przystanku Brzuśnik – rondo;

• Po południu:  I kurs – wyjazd o godz. 13.40 ; II kurs – wyjazd o godz. 14.30  lub 1-2 razy w tygodniu o godz. 15.20  z przystanku pod szkołą w Juszczynie 

Dowóz uczniów na zajęcia oraz odwóz będzie wykonywany w dni nauki szkolnej oraz w dwie soboty miesiąca określone przez Dyrektora Gimnazjum Publicznego nr 3  w Juszczynie . 
Dodatkowe wymagania:
1. Oferent musi mieć doświadczenie w świadczeniu tego typu usług oraz zobowiązany jest przedłożyć na życzenie referencje od co najmniej 2 zleceniodawców.
2. Powinien złożyć oświadczenie stwierdzające, że posiada odpowiednie zaplecze techniczne oraz że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia  wymagane przepisami prawa. 3. Powinien złożyć oświadczenie, że posiada uprawnienia  do wykonywania regularnych przewozów osób na trasie określonej w zapytaniu ofertowym (zał. 1) lub jeżeli oferent nie posiada uprawnień do regularnego  przewozu osób powinien oświadczyć, iż  zobowiązuje się zapewnić opiekę dla dzieci podczas transportu (zał.2)

Złożone oferty nie stanowią zobowiązania dla Gminnego Zarządu Oświaty Radziechowy-WieprzPłatność za usługi nastąpi przelewem na konto wskazane na rachunku/fakturze przez oferenta w terminie do 7 dni od daty otrzymania rachunku/faktury po wykonaniu zlecenia.
Gminny Zarząd Oświaty Radziechowy-Wieprz nie jest płatnikiem podatku VAT.Oferty należy sporządzić według załączonego wzoru, opatrzone podpisem proszę składać w kopertach z opisem „Dowóz dzieci do Gimnazjum Publicznego nr 3 w Juszcznie” do dnia 09 sierpnia 2012 r. do godz. 15.00 w siedzibie Gminnego Zarządu Oświaty Radziechowy-Wieprz ul. Św. Marcina 1301, 34-381 Radziechowy

W przypadku pytań proszę o kontakt w godzinach 7.00 - 15.00
tel. 033 8676 926 w 28

Elżbieta Kosiec Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Radziechowy-Wieprz

Formularz ofertowy